Хладопром
Хладопром
CzestoMilk - Khladoprom Ice Cream Factory

CzestoMilk
Glace premium
15 % de matières grasses
dans une coupe en gaufre
65g / 24 pièces / 1,56kg
CzestoMilk
CzestoMilk
Sandwich de glace parfum vanille PREMIUM
15 % de matières grasses
80g / 30 pièces / 2,4kg
CzestoMilk
#ilovekhladoprom

Rue Gazowa 4/6
42-200 Częstochowa
Pologne

© Khladoprom Ice Cream Factory 2024